Çağrı merkezi çalışanı okur mu? Okumaya fırsatı olur mu?

Okuduğunu anlar mı?

Düşüncesiyle harmanlayıp eleştirebilir mi?

Zihninde boşluk kalır mı?

Dahası yazar mı?

Düşüncesini, içini, haykırışlarını çığlığını kağıda döker mi?

Dökebilir mi?